Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych!

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 8 007,00 zł z programu Biblioteki Narodowej pn „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0″
Za tę kwotę zakupimy nowości wydawnicze do Biblioteki w Wiązownie, Gliniance i Duchnowie.
Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek
w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Podstawowym elementem przesądzającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje czytelnicze.
Tekst: M.K.