Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Historia filii w Gliniance

Historia biblioteki w Gliniance sięga lat przedwojennych. Książki ocalałe z pożogi wojennej, przechowywane w prywatnych domach zaczęto gromadzić w tutejszej radzie narodowej. Ze względu na brak szafek, książki pakowane były w worki, tylko te poczytniejsze i lektury szkolne stały w szafie na półkach. Pierwszym bibliotekarzem był pracownik Gromadzkiej Rady Narodowej Zbigniew Ptasiński. Całą dokumentacją biblioteczną był zeszyt wypożyczeń. Pierwszego podziału i klasyfikacji księgozbioru dokonała następna bibliotekarka, żona Sekretarza Gminy Kazimiera Protasewicz. Najstarsza księga inwentarzowa pochodzi z 1949 r. Bibliotekarki, którymi były kolejno: nauczycielka Leokadia Niewczas, nauczycielka Regina Milewska, Dorota Mazek obecnie Milewska, Lucyna Kobza i ponownie Dorota Milewska były szkolone przez Powiatową Bibliotekę, która opiekowała się bibliotekami pod względem merytorycznym i instruktażowym.

W 1973 r., w wyniku reorganizacji Gminna Biblioteka w Gliniance stała się filią Biblioteki Gminnej w Wiązownie. Od tego czasu bezpośredni nadzór merytoryczny nad bibliotekami sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy na ul. Koszykowej. Biblioteka często zmieniała swoją siedzibę. Znajdowała się kolejno w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, prywatnych domach u państwa Ozimińskich, Nowaków i Rybków. W 1975 r. została przeniesiona do pomieszczeń po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej i funkcjonowała tam do roku 2000. Obecnie biblioteka znajduje się w lokalu usytuowanym w centrum Glinianki, w sąsiedztwie poczty, apteki, sklepów i kościoła. Bliskość przystanku autobusowego sprawia, że mieszkańcy Glinianki i okolicznych miejscowości mają łatwy dostęp do tej placówki.

Biblioteka w Gliniance stanowiła zawsze ważny ośrodek kultury. Odbywały się tu prelekcje, szkolenia i spotkania z autorami. Organizowane były konkursy czytelnicze i plastyczne. Wyświetlano tu bajki dla najmłodszych czytelników. Aby jeszcze bardziej przybliżyć książkę do czytelnika, biblioteka zakładała punkty biblioteczne w pobliskich wsiach.

Obecnie kierownikiem Filii Biblioteki Gminy Wiązowna w Gliniance jest mgr Dorota Milewska. Stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.07 r. wynosi 9986 woluminów, w tym 25% literatury popularnonaukowej, 18% literatury dla dzieci i młodzieży i 20% literatury pięknej. Ze względu na duże zainteresowanie historią regionu, w bibliotece wydzielono księgozbiór o tematyce regionalnej. Filia w Gliniance posiada 542 zarejestrowanych czytelników. W ciągu roku 2007 udostępniła na zewnątrz 5433 książki, a na miejscu 958 książek i 266 czasopism. Biblioteka w Gliniance ma wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Od 16 września 2004 r. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy udostępniła placówce program MAK do katalogowania książek. Do chwili obecnej skatalogowano 70% księgozbioru. W placówce znajduje się czytelnia oraz stanowisko komputerowe dla czytelników. Od 12.IX.2007 r. zainstalowano w bibliotece Neostradę, z której mogą korzystać za darmo wszyscy czytelnicy. Istnieje również możliwość wydrukowania wyszukanych informacji.

W bibliotece odbywają się wystawy malarskie miejscowych artystów amatorów, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych czytelników jak i wśród dzieci. Obrazy p. Krystyny Bąk z Wiązowny gościły tutaj trzykrotnie: w roku 2003, 2005 i na przełomie 2007 i 2008 roku. Od 1 sierpnia do 15 listopada 2003 r. miała miejsce ekspozycja obrazów p. Janiny Michalskiej mieszkanki Wiązowny. W 2004 r. w bibliotece swoje prace malarskie prezentowała p. Julia Jarząbek – mieszkanka Emowa. W czerwcu 2006 r. eksponowane były prace malarskie p. Agaty Izdebskiej – studentki filologii polskiej, mieszkanki Długiej Kościelnej. Największym zainteresowaniem wśród wystaw cieszył się wernisaż batiku, wykonanego przez nauczycieli Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance. Pokaz odbył się 14.X.2004 r. Oprócz wystaw w bibliotece, czytelnicy 5 sierpnia 2007 r. mieli okazję spotkać się z autorem książki o Gliniance p. Krzysztofem Oktabińskim. Biblioteka oferując specjalistyczną literaturę włączyła się do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiązowna. Spośród ciekawszych form stymulowania czytelnictwa, należy tu wymienić wystawę folklorystyczną, na której prezentowany był dawny strój ludowy regionu kobielskiego, serwetki szydełkowe oraz wycinanki wykonane przez gospodynie z Glinianki. Filia Biblioteki Gminy Wiązowna w Gliniance współpracuje z lokalnymi placówkami oświaty: Szkolą Podstawową im. Wincentego Witosa oraz Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II.