Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

FAQ – częste pytania

Jak aktywować powiadomienie o rezerwacji na telefon komórkowy ?
Aktywacji dokonuje na nasze życzenie pracownik biblioteki.

Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje pozycja w bibliotece ?
Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (SMS/e-mail) ma 5 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

Mam kartę biblioteczną ale nie otrzymałem PIN-u, jak można go uzyskać ?
Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa jest właśnie PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 — 222233334. Numer karty to 11, PIN – 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

Czy można aktywować na jeden telefon komórkowy trzy konta biblioteczne ?
Niestety taka operacja nie jest możliwa. System przypisuje numer telefonu tylko jednej karcie bibliotecznej.

Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej ?
Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania jednej pozycji powyżej 7 dni, lub w przypadku przetrzymania powyżej 2 pozycji. Blokada WEB (można wypożyczać książki, czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałozona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem np. instalację programów komputerowych.

Zgubiłem kartę co muszę zrobić ?
Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z Biblioteką. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu książek przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 5 zł.

Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji ?
Ilość zarezerwowanych pozycji na dzień dzisiejszy nie jest objęta żadnym limitem.

W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki ?
Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje nie ma rezerwacji.

Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej ?
Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu znajdującym się w wypożyczalni trzeba posiadać kartę biblioteczną ?
Tak. Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)

Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki ?
Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. Wynosi ona 10 gr. za każdy dzień (soboty i niedziele również). Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.