Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

O bibliotece

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna jest samodzielną instytucja kultury finansowaną przez organizatora.

Na terenie gminy tworzy sieć biblioteczną składającą się z Biblioteki Głównej oraz dwóch Filii: w Duchnowie i Gliniance.

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu literatury pięknej polskiej i obcej, literatury popularno-naukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci i młodzieży. Gromadzimy wydawnictwa regionalne. Posiadamy komplet numerów prasy lokalnej „Powiązania” oraz wycinki prasowe dotyczące gminy Wiązowna.

Obecnie Biblioteka posiada łącznie z filiami księgozbiór liczący 29.496 vol.
Systematycznie, w miarę posiadanych środków uzupełnia się księgozbiór, mając na uwadze zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców. Podstawowym sposobem gromadzenia zbiorów są zakupy i liczne dary czytelników.

W bibliotekach uruchomiono w 2001r. Punkty Informacji Europejskiej. Działają w oparciu o zasoby informacyjne zarówno gromadzone samodzielnie jak też dostępne w internetowych bazach danych.
Do tradycyjnych materiałów informacyjnych należą :
– książki
– broszury
Drugą grupę stanowią automatyczne bazy danych. Są to strony internetowe opracowane przez poszczególne instytucje, urzędy i organizacje, których celem jest m.in. działalność informacyjna o Unii Europejskiej.

Punkty działają w godzinach pracy biblioteki.