Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego “Czytanie łączy pokolenia”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzinne czytanie za nami. Prace oceniało jury w składzie: Anna Rosłaniec – sekretarz Gminy Wiązowna, Grażyna Kilbach – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Otwocku i Paulina Sokół – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Oto wyniki:

Kategoria   3-6 lat

 1. Kępińska Aleksandra
 2. Żurawska Amelia
 3. Wojnarowska Justyna, Woźnica Lena

Kategoria   7-9 lat

 1. Ząberg Dominika
 2. Klimek Maria
 3. Mielcuch Karol

Kategoria  10-15 lat

 1. Dziewulski Wojciech
 2. Ząberg Sylwia
 3. Koczorowska-Szlassa Magdalena

  Wyróżnienie: Piwek Michał

Kategoria Rodzina

 1. Małgorzata i Jarosław Gadomscy z dziećmi
 2. Seniorzy z Dziennego Domu Senior+ z Woli Karczewskiej
 3. Marysia i Gabrysia Pizoń z rodziną

Wyróżnienie: Marysia Rutkowska z rodziną

Celem konkursu było:

 1. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
 2. Ukazanie znaczenia wspólnego czytania dla budowania więzi rodzinnych.
 3. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.
 4. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
 5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych.