Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Szukamy zdjęć dotyczących OSP

W przyszłym roku mija 100 lat od powstania OSP Wiązowna i OSP Glinianka. W związku z tym Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna planuje wydanie okolicznościowego albumu i poszukuje zdjęć oraz materiałów archiwalnych dotyczących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, określanych dawniej mianem Ochotniczych Straży Ogniowych (OSO), działających na terenach obecnej gminy Wiązowna, w tym dawnej gminy Glinianka.

Według materiałów źródłowych, w naszej okolicy działało przed oraz także po zakończeniu II wojny światowej wiele takich jednostek. Wiemy sporo o działalności OSP Wiązowna, OSP Glinianka, OSP Malcanów, natomiast zachowały się jedynie wzmianki o OSP Poręby, OSP Duchnów, OSP Kąck, OSP Izabela i innych. Zebrane zdjęcia oraz materiały archiwalne pozwoliłyby na uzupełnienie naszej wiedzy i wydanie albumu.

Podpisane fotografie można dostarczyć do bibliotek gminy Wiązowna: placówki w Wiązownie oraz filii w Gliniance i Duchnowie a także do druhów OSP Glinianka, OSP Malcanów i OSP Wiązowna. Po zeskanowaniu materiały zostaną niezwłocznie zwrócone.

Szukamy archiwalnych zdjęć!