Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Zaproszenie na wystawę fotograficzną

Z A P R O S Z E N I E
Biblioteka Publiczna w Gliniance zaprasza
wszystkich miłośników fotografii na Wystawę Fotograficzną, przygotowaną przez Sekcję fotograficzną
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie,
prowadzoną przez dyplomowanego plastyka
o specjalizacji montaż filmowy i telewizyjny –
p. Krystiana Herncisza.
Wśród prezentowanych prac znajdują się:
portret, pejzaż, fotografia uliczna, reportaż, animacja poklatkowa

oraz fotografia artystyczna.