Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Konkurs na plakat-hasło promujące bibliotekę

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat- hasło promujące bibliotekę.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Wiązownie wraz z filiami w : Duchnowie i Gliniance.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Wiązowna-Janusz Budny.

Cel konkursu :

  • rozbudzenie zainteresowania biblioteką
  • popularyzacja biblioteki w środowisku
  • integracja dzieci i młodzieży z biblioteką

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
W konkursie przewidziane są trzy kategorie wiekowe oceny prac :

szkoła podstawowa:

  • klasy 1-3
  • klasy 4-6
gimnazjum:
  • klasy 1-3

1. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną.
2. Plakat powinien być opatrzony hasłem: krótkim, oryginalnym, czytelnym, łatwym do zapamiętania.
3. Prace powinny być czytelnie podpisane:
imię, nazwisko, wiek i klasa autora pracy – uczestnika konkursu.

Kryteria:

  • samodzielność wykonania
  • zgodność pracy z tematem
  • oryginalność i pomysłowość
  • estetyka wykonanych prac

Prace należy składać w naszych placówkach do 10 maja 2016r.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych)

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stroni internetowej biblioteki i fb.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dni Gminy Wiązowna.

Zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy !!!

UśmiechUśmiechUśmiech