Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Dzieje Malcanowa w naszych Bibliotekach

„Malcanów: wieś w gminie Wiązowna 1814-2014”- dzieje powstałej w XIX wieku mazowieckiej wsi Malcanów ujęto w formę gawęd krajoznawczych, a wprowadzone tu pojęcie nadświdrzańskiego subregionu dolnego pozwala precyzyjniej określić obszar geograficzny i przynależność administracyjną.

Malcanów. Wieś w Gminie Wiązowna.