Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Czytanie w Bibliotece w Wiązownie

Biblioteka w Wiązownie co roku bierze czynny udział w realizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”

Społeczna akcja reklamowa „Cała Polska czyta dzieciom”, rozpoczęta została w czerwcu 2001r. przez Fundację ABCXXI. Akcja ma na celu rozpropagowanie czytelnictwa wśród małych dzieci i ich rodziców, uświadomienie społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego oraz wyrobienia u dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom.

Akcję głośnego czytania rozpoczęła w naszej bibliotece Pani Jolanta Koczorowska – radna Sejmiku Mazowieckiego. 10. O5. 2010r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Panią Dorotą Jabłońską i Panią Martą Anisiewicz przybyli na spotkanie, aby wysłuchać krótkich tekstów czytanych przez Panią radną. W skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchały bajek : „Wars i Sawa”. „O niegrzecznych koźlątkach ‘’ i pięknego opowiadania „Ja chcę mieć przyjaciela!”.

Na pamiątkę ze spotkania Pani Koczorowska wpisała się do naszej kroniki, a każdy z uczestników otrzymał książkę pt” Bajki ukraińskie” z informacją o godzinach otwarcia naszej biblioteki i zaproszeniem do korzystania z jej zbiorów.