Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Książki w języku ukraińskim. Книги українською мовою

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna wraz z filiami w Gliniance i w Duchnowie ubogaciła się o nową ofertę obcojęzyczną. Do księgozbiorów placówek dołączyły książki w języku ukraińskim. Publikacje z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych naszych czytelników, zostały pozyskane w drodze zakupu i otrzymanych podarunków. Książki przyjechały do nas z  Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Biblioteki Powiatowej w Otwocku, z Fundacji Świętego Mikołaja oraz z Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza we Wrocławiu. W każdej bibliotece czytelnicy znajdą te książki na specjalnie oznaczonej półce z informacją w języku polskim i ukraińskim. Jest w czym wybierać, ponieważ tematyka książek jest bardzo różnorodna.

Zapraszamy do odwiedzania naszych bibliotek.

Публічна бібліотека ґміни Вянзовна з її філіалами в Глінянці та Духнові розширилася за рахунок нової пропозиції іноземною мовою. До книгозбірень установ поповнилися книги українською мовою. Публікації, призначені для всіх вікових категорій наших читачів, придбали та отримали подарунки. Книги надійшли до нас із Публічної бібліотеки Столичної Варшави, Головної бібліотеки Мазовецького воєводства, Повітової бібліотеки в Отвоцку, із Фонду Святого Миколая та з Тимотеуш Карпович у Вроцлаві. У кожній бібліотеці читачі знайдуть ці книги на спеціально позначеній полиці з інформацією польською та українською мовами. Вибирати є з чого, адже тематика книг дуже різноманітна.

Запрошуємо Вас відвідати наші бібліотеки.