Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Gminny Konkurs Plastyczny

Zapraszamy dzieci i całe rodziny do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym pn. “Rodzinne spotkania z twórczością Marii Konopnickiej”

Celem konkursu jest:

  1. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
  2. Ukazanie znaczenia wspólnego czytania dla budowania więzi rodzinnych.
  3. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.
  4. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
  5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych.
  6. Upamiętnienie Marii Konopnickiej – jednej z najwybitniejszych pisarek
    w historii literatury polskiej”, z okazji 180 rocznicy urodzin.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu