Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Spotkanie autorskie z Robertem Radzikiem

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Robertem Radzikiem – pisarzem, pasjonatem historii i tematyki podziemia historycznego.
Problematyką podziemia niepodległościowego lat 1944-1956 zajmuje się od początku lat 90. W latach 2013-2015 czynnie uczestniczył w organizacji na terenie dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prowadząc prelekcje dla uczniów gimnazjów, liceum i będąc przewodnikiem wycieczek z cyklu „Praskimi śladami więzień i katowni UB i NKWD”. Od 2015 roku publikował artykuły dot. historii lat 1944-56, głównie dotyczące podziemia NZW Białostocczyzny i Mazowsza Północnego na stronie internetowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, w kwartalniku „Wyklęci” oraz w biuletynie „Rakowiecka 37” wydawanym przez powstające Muzeum przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Na przełomie 2017/2018 roku był konsultantem historycznym cyklu 8 filmów dokumentalnych o bohaterach Północnego Mazowsza lat 1945-56 zrealizowanych dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.
W listopadzie 2017 roku ukazała się jego pierwsza książka pt. „ Z otchłani niepamięci”, na którą składają się 22 szkice i opowiadania o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym na Białostocczyźnie i Mazowszu Północnym. Część tej książki poświęcona jest ludziom i wydarzeniom na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie. W kwietniu 2018 roku ukazała się powieść historyczna w oparciu o fakty „Wnutriennicy” czyli cena zdrady”. W 2019 roku ukazały się moje dwie książki: „Niezłomny Major. Rzecz o Marianie Kozłowskim (1915-1986)” oraz „Wszystko dla kochanej Ojczyzny”. Rzecz o por. Tadeuszu Narkiewiczu „Ciemnym”.
Najnowsza publikacja to album fotografii i dokumentów wraz z opisami poświęcony Okręgowi Białostockiemu NZW. Ukazał się w maju br. i liczy 652 strony.