Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Biblioteka w liczbach!

Biblioteka jest miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie,  niektórzy odwiedzają nas bardzo często a niektórzy są u nas okazjonalnie.

Rok 2018 był wyjątkowo owocny  pod względem ilości nowych czytelników.

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna może się pochwalić znakomitymi wynikami czytelnictwa. W powiecie otwockim zajmujemy pierwsze miejsce w kategorii ilości czytelników na 100 mieszkańców. Statystyki za 2018 rok powstały na podstawie sprawozdań bibliotek publicznych z powiatu otwockiego opracowane przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa  Mazowieckiego.

Statystyki biblioteczne wskazują, że 18,12 %  mieszkańców gminy Wiązowna  korzystało z naszych bibliotek w 2018 r.

Pracownicy bibliotek  w 2018 roku zarejestrowali łącznie 2 189 czytelników, którzy odwiedzili wypożyczalnie Bibliotek (łącznie z filiami) 22 102 razy oraz wypożyczyli na zewnątrz 26 724 woluminów.

W podziale na poszczególne placówki  proporcje liczbowe przedstawiają się następująco: biblioteka w Wiązownie 1 102 czytelników, filia w Gliniance 738 czytelników, filia w Duchnowie 349 czytelników.

Z budżetu biblioteki na zakup nowości wydawniczych wydano 20 122,97 zł, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” pozyskaliśmy kwotę 13 300 zł.  Biblioteki łącznie wzbogaciły swe zbiory o 1 497 wol. za ogólną sumę 33 422,97 zł oraz książek w postaci darów przybyło 349 wol. o wartości 1 856 zł.

Biblioteki mając na uwadze edukację czytelniczą podejmują wiele działań mających na celu kształtowanie nawyku czytania oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Wiele wydarzeń organizowanych jest we współpracy z innymi instytucjami oraz placówkami oświatowymi co znacznie podnosi prestiż i atrakcyjność organizowanych wydarzeń.  W roku 2018 zorganizowaliśmy łącznie 98 wydarzeń w których wzięło udział ponad 2 800 uczestników.