Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Pogotowie książkowe! I nie tylko…

Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Dzięki uprzejmości naszej czytelniczki Ilony Beredy, która jest ratownikiem medycznym w bibliotece w Gliniance odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W zajęciach uczestniczyły dzieci z klasy I a z miejscowej szkoły podstawowej.

W pierwszej części spotkania dzieci zapoznały się z zasadami funkcjonowania biblioteki, dostępną ofertą oraz księgozbiorem związanym z tematyką dzisiejszych zajęć.

Z dużym zainteresowaniem słuchały co trzeba zrobić aby zostać czytelnikiem oraz na jakich warunkach można zabrać książki do domu.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dzieci miały okazję zobaczyć podstawowe wyposażenie torby medycznej oraz poznać sposób używania niektórych środków służących do udzielania pierwszej pomocy.

Podczas zajęć dzieci próbowały udzielać pierwszej pomocy, poznały zasady ułożenia nieprzytomnego, powiadamiania  o wypadku używając numeru alarmowego.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności nie pójdą na marne.

Tekst: M.B.

Foto: M.B., M.K.