Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Ogłoszenie

PLANOWANY JEST NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA:
1.Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna – Filia Duchnów ul.Wspólna 157
2.wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

informacja

WYMAGANIA:
-wykształcenie bibliotekarskie wyższe lub średnie bibliotekarskie
-dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych
-samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
-kreatywność, silna motywacja do pracy
-gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
-gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
-prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
-opracowywanie zbiorów
-organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
-udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
-skontrum księgozbioru
-dbałość o stan powierzonego mienia
-sprawozdawczość
Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym (w zamkniętych kopertach) do siedziby
Biblioteki Publicznej w Wiązownie ul. Kościelna 41 do dn.22.04.2016
Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.
Dyrektor Hanna Kobza