Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Biblioteka widziana oczami dziecka – regulamin konkursu

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DUCHNOWIE
ZAPRASZA DZIECI W WIEKU 4-12 LAT
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„BIBLIOTEKA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA”

PRACE WYKONANE DOWOLNĄ TECHNIKĄ PROSIMY DOSTARCZYĆ DO 25 MAJA 2015r.
Oceniane będą w III kategoriach:
I – 4-6 lat
II – 7-9 lat
III – 10-12 lat

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Biblioteka widziana oczami dziecka”.

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Filia w Duchnowie
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4 -12 lat.
3. Konkurs trwa od 02 kwietnia do 25 maja 2015 r.
4. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej uczestników konkursu oraz zachęcenie do odwiedzania bibliotek.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie (rysunek, malunek, wyklejankę, wydzierankę, pracę przestrzenną, itp.) przedstawiającą bibliotekę.
6. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać wiek uczestnika, adres, telefon.
7. Prace prosimy dostarczyć do 25 maja 2015r. do bibliotek w Duchnowie, Wiązownie lub Gliniance.
8. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni dostarczone prace
do 26 maja 2015r. Prace będą oceniane w III kategoriach wiekowych (4-6 lat, 7-9 lat 10-12 lat).
W każdej z kategorii zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
9. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w maju 2015 r.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nagrodzonych prac na wystawie w naszej bibliotece oraz na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!