Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku otwarta

Jest to nowa jednostka kultury, utworzona przez samorząd powiatowy. Zadaniem biblioteki jest m.in. : gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz udzielanie bibliotekarzom pomocy instrukcyjno-metodycznego nadzoru merytorycznego nad gminnymi bibliotekami publicznymi.
Uroczyste otwarcie Biblioteki Powiatowej miało miejsce w dniu 15 października br. W oficjalnym otwarciu udział wzięli goście samorządu województwa: Małgorzata Grajda – przedstawicielka Marszałka WM, Michał Strąk z pracownikami Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Grażyna Leonowicz – z-ca Dyrektora PBW im. KEN w Warszawie, przedstawiciele samorządu Powiatu Otwockiego na czele ze starostą  Bogumiłą Wiąckowską, pracownicy samorządowi i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu, dyrektorzy gminnych instytucji kultury, media i czytelnicy. Wszystkich serdecznie witali:  Ewa Koc – Dyrektor PBP w Otwocku oraz  Janusz Budny – członek zarządu, w którego kompetencjach leży nadzór nad biblioteką powiatową.
Były gratulacje i życzenia sukcesów w promowaniu czytelnictwa w powiecie . List gratulacyjny od Wójt Gminy Wiązowna odczytała i złożyła na ręce  Starosty  Naczelnik Wydziału Administracyjnego i Spraw Obywatelskich UG  Urszula Skolasińska.
Podczas uroczystości wręczono nagrody i podziękowania laureatom konkursu fotograficznego pt.” Sosny powiatu otwockiego w obiektywie”.   Pierwszego miejsca nie przyznano , natomiast drugie miejsce zdobył pan Ryszard Szczęsny z Wiązowny. Gratulujemy!!!
Biblioteka powiatowa posiada bardzo bogaty księgozbiór o profilu humanistycznym . Zachęcam mieszkańców gminy do korzystania z tej placówki . Oprócz bogatego księgozbioru  w budynku działa sieć WI-FI  – można skorzystać z dostępu do Internetu .
Powiatowa Biblioteka Publiczna  w Otwocku mieści się przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od   09.00  do  19.00 a w sobotę od 8.00   do 14.00.

Kontakt: tel. 22 779 70 50,
e-mail: biblioteka@powiat-otwocki.pl

Tekst: Hanna Kobza

Zdjęcia: Ryszard Szczęsny