Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Wizyta Kłapouszków w bibliotece w Wiązownie

Wczesny kontakt z książką odgrywa bardzo ważną rolę, zarówno w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole, jak i w kształtowaniu jego spojrzenia na świat. Cenne informacje, które zdobywane są poprzez ich czytanie są nieocenione, gdyż jest to „kopalnia wiedzy”. Poza tym bezpośredni kontakt dzieci z książką oraz miejscem, w którym można ją wypożyczyć do domu, rozbudza ich wyobraźnię i poszerza wiadomości.

W związku z powyższym, w dniu 28.02.2013r. ( czwartek ), dzieci z gr. „Kłapouszki” wraz ze swoimi wychowawczyniami udały się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, gdzie zostały ciepło i życzliwie powitane przez personel: Panią Hannę Kobza i Panią Teresę Naperty. Celem spotkania było zapoznanie maluchów ze środowiskiem biblioteki oraz zachęcenie do korzystania z jej zbiorów.
Pani bibliotekarka wytłumaczyła dzieciom zasady korzystania z biblioteki, przedstawiła zasoby biblioteczne oraz sposób ich ułożenia. Ponadto zwróciła szczególną uwagę na reguły dotyczące postępowania z książką i na to, że ich przestrzeganie sprawia, że książkowe zbiory służą wielu pokoleniom czytelników. Opowiadała im, jakie dziwy i cuda mogą wyczytać w książkach i jak wiele korzyści daje czytanie. Później dzieci odpowiadały na zadawane pytania, np.: „czym jest biblioteka?”, „w jakim celu do niej przychodzimy?”. Świetnie poradziły sobie z wyjaśnieniem terminu „księgarnia” oraz wskazaniem różnicy między nią a biblioteką. Oglądając różne rodzaje książek, mówiły o zasadach dbania o nie. Zwiedzając pomieszczenia biblioteki, opowiadały, w jaki sposób należy się w nich zachowywać. Dzieci oglądały książeczki, które je zainteresowały, a następnie wybrały dwie i wypożyczyły do przedszkola.
W czasie wizyty Pani bibliotekarka, z wielkim zaangażowaniem, czytała książeczkę „Krecik i spodenki”, która bardzo podobała się maluchom. Losy krecika wzbudziły duże zainteresowanie wśród małych słuchaczy. Przerywnikiem były padające różne wypowiedzi dzieci, niekiedy nie mające nic wspólnego z czytaną lekturą, a co kończyło się śmiechem.
Przedszkolaki w podziękowaniu za zdobycie cennych informacji o pracy w bibliotece wręczyły zatrudnionym Paniom wiosenne kwiaty. Na pamiątkę wizyty dzieci przyniosły również wykonane własnoręcznie plakaty z bohaterami poznanych baśni i bajek. Natomiast same zostały obdarowane słodkim upominkiem, a opuszczając mury biblioteki Panie serdecznie zapraszały ich do częstych odwiedzin i wypożyczania książek wraz z rodzicami.
Takie spotkania mają na celu pobudzenie zainteresowania książką. W dobie, kiedy telewizja, czy komputer wypełniają dziecku czas wolny rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych jest więc ważnym elementem w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym każdego dziecka.
Serdecznie dziękujemy Paniom bibliotekarkom za przygotowanie lekcji dla przedszkolaków.

Katarzyna Witan-Oboza

Anna Woźnica

Bardzo miło było nam gościć grupę „Kłapouszków” wraz ze swoimi  wychowawczyniami. Serdecznie wszystkim bardzo  dziękujemy   za odwiedzenie  biblioteki  i zapraszamy  do współpracy.

Hanna Kobza

Teresa Naperty