Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Zmarł literaturoznawca prof. Włodzimierz Wójcik

30 września w Sosnowcu w wieku 80 lat zmarł Włodzimierz Wójcik. Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, były Dziekan Wydziału Filologicznego, historyk literatury, krytyk, eseista, Mistrz wielu pokoleń polonistów. Był twórcą, a następnie przez dwa lata kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu śląskiego. W latach 1987-1989 dodatkowo pracował w Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadził wykłady i wygłaszał odczyty w Paryżu, Neapolu, Budapeszcie, Ołomuńcu i Wilnie. Prof. Włodzimierz Wójcik był trzykrotnie nagradzany przez Ministerstwo Nauki -dwukrotnie otrzymał katowicką Nagroda Wojewódzka I stopnia’. W roku 2006 otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową “ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”.

Profesor Włodzimierz Wójcik miał ogromny wkład w kształceniu kadry naukowej. W 1999 roku został promotorem doktoratu honoris causa dla Tadeusza Różewicza w Uniwersytecie Śląskim. Jest autorem prac o literaturze polskiej XX wieku, m.in. o pisarstwie Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, twórczości Skamandrytów, czy legendzie literackiej Józefa Piłsudskiego.
Jego wieloletnia praca na rzecz nauki i oświaty oraz imponujący dorobek badawczy są godne podkreślenia i zasługują na najwyższe uznanie.