Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Zmiana systemu informatycznego

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna  od 1.04. 2011r.  pracuje w systemie  bibliotecznym  MATEUSZ. Od 1.01.2012r. Biblioteka w Wiązownie przechodzi na elektroniczny system wypożyczania, natomiast  filie w Gliniance i  w Duchnowie proces ten rozpoczną w terminie późniejszym.
Od 1.01.2012r. rozpoczynamy  pierwszy etap – wydawanie kart bibliotecznych  oraz weryfikację danych osobowych.Podczas pierwszej wizyty  w 2012r.  odbierając kartę biblioteczną  powinniśmy:
– okazać dowód osobisty,
– zwrócić zaległe książki,
– w przypadku czytelników niepełnoletnich przybyć wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Karty biblioteczne
Karta biblioteczna,  którą Państwo otrzymają będzie  uprawniała do korzystania  ze wszystkich placówek Biblioteki Publicznej w Wiązownie. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.  Za wydanie  duplikatu karty  zagubionej, czy zniszczonej  pobieramy opłatę  w wysokości 5,00 zł. W przypadku uczniów szkół podstawowych, emerytów, rencistów i bezrobotnych  opłata wynosi 3,00 zł.

Wypożyczenia
Czytelnik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą wypożyczenia. Wypożyczania  materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty. Za osoby niepełnoletnie  wypożyczeń  z użyciem karty bibliotecznej  mogą dokonywać również rodzice lub opiekunowie prawni, przypadku osób chorych  – inne osoby upoważnione  przez posiadacza karty.

Zwroty i prolongaty

W przypadku zwrotu książki, nie musimy okazywać karty. Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata)  jest możliwa  jeżeli nie został już przekroczony  termin i jeżeli na daną pozycję nie ma rezerwacji.

Blokady programowe kont czytelniczych.
Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie  w przypadku przetrzymania jednej pozycji  powyżej  7 dni lub w przypadku przetrzymania dwóch i  więcej  pozycji  nawet o jeden  dzień. Zdjęcie blokady możliwe jest tylko po zwróceniu  zaległych książek. Jeśli czytelnik posiada nałożoną blokadę programową nie będzie mógł wypożyczyć żadnej  książki w żadnej  bibliotece.

Za utrudnienia przepraszamy.