Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Dotacja z powiatu otwockiego

Na podstawie porozumienia o udzieleniu dotacji celowej, zawartego miedzy Powiatem Otwockim, a Wójtem Gminy Wiązowna, Biblioteka Publiczna otrzymała kwotę 1500,00 zł. na wzbogacenie swojego księgozbioru. Książki zostały już zamówione i po opracowaniu będą dostępne dla czytelników.