Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Przedmiot działania

Głównym zadaniem Biblioteki jest:

  • gromadzenie zbiorów,
  • ich opracowanie zgodne z obowiązującymi normami (klasyfikowanie zawartości, katalogowanie i opis bibliograficzny, komputerowa baza danych, sygnatury),
  • przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów czytelnikom,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa,
  • upowszechnianie wiedzy i kultury.