Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

2 miejsce w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego “Inspirująca Biblioteka Roku”- edycja 2019 r.

Drodzy Czytelnicy i Współorganizatorzy “Rodzinnego Pikniku Patriotyczno Czytelniczego” miło nam poinformować, że zajęliśmy 2 miejsce w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego “Inspirująca Biblioteka Roku” – edycja 2019 r.

Po dokonaniu merytorycznej oceny wniosków, uwzględniając kryteria określone w Regulaminie, Komisja Konkursowa jednogłośnie zdecydowała że tytuł Inspirującej Biblioteki Roku i nagrodę finansową ufundowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zdobyła Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie za projekt „III Festiwal Pięknego Czytania – Tarczyn 2019”.

Kolejne dwa miejsca, z niewielką różnicą punktową, zajęły:

  • Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna za projekt „Rodzinny Piknik Patriotyczno-Czytelniczy” (2. miejsce);
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży za projekt „Moja Mała Ojczyzna. Cudze chwalicie swego nie znacie” (3. miejsce).

Zwycięski projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie „III Festiwal Pięknego Czytania – Tarczyn 2019” to wyjątkowa impreza, wyróżniająca się zarówno wśród nadesłanych wniosków, jak i na tle inicjatyw podejmowanych przez instytucje kultury w ogóle. Chociaż tematyka jest bliska każdej bibliotece, to GBP w Tarczynie podeszła do projektu w sposób niestandardowy, z ogromnym rozmachem i fantazją organizując szereg wydarzeń, których zwieńczeniem był tytułowy Festiwal. Został on poprzedzony profesjonalnymi warsztatami prowadzonymi przez Prezesa Fundacji Języka Polskiego, które skierowane były do osób w różnych grupach wiekowych. Natomiast na stronie internetowej Biblioteki systematycznie zamieszczano tzw. „łamańce językowe” przygotowujące zainteresowanych do udziału w Festiwalu.

2 miejsce

„Rodzinny Piknik Patriotyczno-Czytelniczy” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna, to impreza mająca już swoją tradycję, odbywająca się w okresie „Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek”. W tym roku na Pikniku pojawiło się wiele atrakcji o tematyce patriotycznej i czytelniczej (m.in.: wystawy plenerowe i stacjonarne, konkursy oraz warsztaty plastyczne i czytelnicze, gra terenowa, rekonstrukcje historyczne). Na szczególną uwagę zasługuje promocja pięknie ilustrowanego zbioru baśni i legend lokalnych, wydanego przez Bibliotekę w Wiązownie. Uznanie Komisji zyskało także szerokie spectrum działań integrujących społeczność lokalną.

3 miejsce

Projekt Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży „Moja Mała Ojczyzna. Cudze chwalicie swego nie znacie” miał na celu integrację i aktywizację mieszkańców Iłży i okolic, a także upowszechnianie lokalnej kultury. Działania te skupione były wokół promocji już 19. tomiku poezji (w tym 15 wydanych przez Bibliotekę) regionalnego poety Jana Czarneckiego. W ramach benefisu autora zorganizowano spotkania autorskie w kilku miejscowościach regionu radomskiego, koncerty i imprezy plenerowe. Na uwagę zasługuje uhonorowanie Jana Czarneckiego Nagrodą im. Oskara Kolberga, która została wręczona w czasie uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Po raz kolejny serdecznie dziękujemy za współpracę Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Seniorom z Dziennego Domu Senior +, Wolontariuszom z Centrum
Wolontariatu, Grupom Rekonstrukcyjnym na czele z Tomaszem Żurawskim oraz Szkole Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.