Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Informacje o POLONIE

POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji –zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość.

Każdego dnia zbiory POLONY powiększają się średnio o 2 000 obiektów: książek, starodruków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek.  Rocznie to ponad 17 milionów skanów.

POLONA umożliwia użytkownikom tworzenie własnych kolekcji, pracę z aktywną warstwą tekstową (OCR), dodawanie notatek i zakładek do obiektów. Cyfrowa biblioteka wyposażona jest w zaawansowane wyszukiwanie oraz filtry do przeglądania zbiorów.

W POLONIE znajdują się najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, takie jak Kronika Anonima zwanego Gallem, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina, rysunki Norwida i Witkacego.

Zbiory POLONY to cały przekrój dziedzin i epok: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki.

Panel prasy umożliwia dostęp do cyfrowych kopii prasy codziennej przez wbudowany kalendarz.

Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je bezpłatnie
pobierać i dowolnie wykorzystywać.

Adres serwisu POLONA polona.pl

FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania użytkowników POLONY, m.in. dotyczące rejestracji w serwisie, informacji o udostępnianych zbiorach i sposobach ich wykorzystania. FAQ dostępne jest na stronie polona.pl/page/faq.

Pomoc –poradnik opisujący poszczególne funkcjonalności POLONY, sposoby wyszukiwania obiektów cyfrowych, możliwości pracy z obiektami cyfrowymi i nie tylko. Treść w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie
polona.pl/page/pomoc.

POLONA/2miliony – obiekty

W październiku 2017 r. POLONA świętowała publikację 2 milionowego obiektu oraz uruchomienie nowej odsłony serwisu. Z tej okazji zaprezentowano użytkownikom trzy wybrane, niezwykłe obiekty:

1 999 999 – piękny, zdobiony złotem paryski rękopis Godzinek, pochodzący z poł. XV w. unikatowy zabytek kultury średniowiecza europejskiego i znakomite dzieło sztuki. Znajdował się już w zbiorach warszawskiej Biblioteki Załuskich, otwartej 270 lat temu pierwszej polskiej książnicy narodowej.

Rękopis dostępny w POLONIE:

polona.pl/item/horae-beatae -mariae-virginis-ad-usum-ecclesiae-parisiensis,NzQzMTk1MzQ/284/#item

2 000 000 –urna z prochami bezcennych rękopisów i starodruków Biblioteki Narodowej podpalonych przez Niemców w październiku 1944 r. po Powstaniu Warszawskim – przejmujący symbol strat wojennych kultury polskiej.

Obiekt dostępny w POLONIE
polona.pl/item/urna-z-popiolami-rekopisow-i-starodrukow-spalonych-przez-wojsko-niemieckie-w-roku-1944-
w,NzQ4OTQ2MTE/0/#info:metadata

2 000 001 –pierwodruk Sanatorium pod klepsydrą Brunona Schulza z października 1937 r. – bardzo rzadkie wydanie, ze wspaniałymi rysunkami Autora –bezcenny egzemplarz opatrzony własnoręczną dedykacją Pisarza.

Publikacja dostępna w POLONIE
polona.pl/item/sanatorium-pod-klepsydra,Mzc0NjA0NTc/6/#item

Prezentacja POLONY/2miliony do pobrania

http://polona.pl/item/sanatorium-pod-klepsydra,Mzc0NjA0NTc/6/#item

Projekty związane z POLONĄ

Kalendarz prasy 11 listopada 1917 –11 listopada 1918 – codziennie, przez cały rok w POLONIE publikowane są
wybrane gazety sprzed 100 lat pokazujące, czym żyli Polacy w roku dochodzenia do Niepodległości. Historyczne gazety pozwalają zapoznać się nie tylko ze sprawami wielkimi i doniosłymi, jak manifesty polityczne czy sytuacja na frontach, ale także z tymi codziennymi: repertuarami teatralnymi, rubryką towarzyską, kroniką kryminalną czy poradami praktycznymi. Pełny spis numerów z pierwszych 2 tygodni dostępny jest na stronie
bn.org.pl/aktualnosci/1444-kalendarz-prasy-11-listopada-1917-%E2%80%93-11-listopada-1918.html.

Historycznych gazet można szukać także przy wykorzystaniu funkcjonalności Panelu Prasy w POLONIE.

France-Pologne/Francja-Polska – dwujęzyczny portal, który udostępnia online wybrane zbiory ukazujące historyczne związki kulturowe obu krajów. Niezwykle bogatą zawartość podzielono na cztery podstawowe działy:
Królowie i władcy, Wielkie wydarzenia, Nauka i sztuka oraz Literatura.
Działy składają się z tematycznych kolekcji, uzupełnionych tekstami wprowadzającymi. Portal dostępny jest pod adresem heritage.bnf.fr/france-pologne/homepage.

Cykl Pierwsze/Najstarsze – cykl pokazów z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski prezentujący pierwsze teksty
i najstarsze zabytki kultury i historii, dokumentujące początki państwa polskiego.
Na stronie internetowej pierwsze najstarsze.bn.org.pl dostępne są linki do obiektów dostępnych w POLONIE
wzbogacone o nagrania wykładów oraz plansze wystaw.

Jan Długosz – portal prezentujący dzieła Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa
Polskiego z wykorzystaniem obiektów cyfrowych dostępnych w POLONIE.
Zawiera m.in. życiorys autora, opis procesu powstawania Roczników oraz prezentacje rękopisów i poszczególnych
ich edycji. Portal dostępny jest pod adresem:
dlugosz.polona.pl/pl.

Aplikacja POLONA Typo – aplikacja, dzięki której można tworzyć swoje „typo”, czyli napisy z tysięcy liter
zaczerpniętych z książek, plakatów i map powstałych na przestrzeni przeszło sześciu wieków polskiej historii.
Litery pobierane są z obiektów cyfrowych dostępnych w POLONIE.
Strona typo.polona.pl/pl jest dostępna także w języku angielskim.

Media społecznościowe Blog Polona –subiektywny przegląd najciekawszych obiektów ze
zbiorów cyfrowych Polony. Publikowane są tu artykuły o charakterze popularnonaukowym, przygotowywane przez
specjalistów w danych dziedzinach. Wszystko to zostało uporządkowane w przejrzyste kategorie, np.: fauna i flora, literatura, sztuka, kulinaria, 18+, podróże i inne.
Szczegóły: blog.polona.pl

Profil na Facebooku – codzienne nowe informacje, ciekawostki i przykłady najciekawszych obiektów
cyfrowych znajdujących się w zbiorach POLONY.

Szczegóły: facebook.com/bnpolona.

Dalsze prace nad POLONĄ

Projekt „e-usługa OMNIS”– jego celem jest wdrożenie ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego
jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. W jego ramach
udostępnione zostaną 4 e-usługi, w tym Zintegrowana wyszukiwarka OMNI oraz trzy ściśle związane z POLONĄ :

POLONA dla bibliotek – pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi w jednej z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych w Polsce. Pozwoli także na archiwizowanie ważnych dokumentów i publikacji w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

POLONA dla naukowców – usługa dająca badaczom zaawansowane narzędzia do pracy z obiektami cyfrowymi i zarządzania pracą zespołu naukowego. Umożliwi tworzenie i publikowanie online tekstów naukowych, prezentowanie wyników badań na zasadach Open Access i zwiększenie ich widoczności m.in. w ramach Multiwyszukiwarki OMNIS.

POLONA dla wydawców – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Dzięki temu wydawcy poprawią widoczność swoich zasobów w Internecie, docierając z informacjami o publikacjach do szerokiego grona odbiorców.

Dokładny opis poszczególnych e-usług dostępny jest na stronie internetowej http://bn.org.pl/projekty/omnis.

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”– dzięki współpracy dwóch największych książnic w Polsce do 2020 roku ponad 1 milion obiektów zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych w POLONIE.
Strona internetowa projektu http://bn.org.pl/projekty/patrimonium.