Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Historia pisma egipskiego – zajęcia biblioteczne w Gliniance

17 listopada w bibliotece w Gliniance pani Magdalena Koczorowska-Szlassa przeprowadziła lekcję o historii pisma. Głównym tematem były hieroglify, najstarsze pismo egipskie, zwane świętymi znakami, które zachowało się w formie napisów w kamieniu i metalu, na budowlach, świątyniach, pomnikach i grobowcach. W lekcji brały udział dzieci z klasy IV a ze Szkoły Podstawowej w Gliniance. Pani Magda prezentowała dzieciom plansze ze znakami hieroglificznymi, przedstawiającymi min. istoty żywe, rośliny lub przedmioty martwe w tym narzędzia pracy. Hieroglify to uproszczone rysunki, które składano w wiersze. Uczniowie mieli możliwość zapisania tym starożytnym pismem swoich imion na przygotowanych szablonach. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania i wykazały się dużą wiedzą na temat historii Egiptu. Zajęcia rozbudziły ciekawość dzieci, które zgłosiły chęć do poszerzenia wiedzy o historii pisma.

Tekst i foto:

D. Milewska, M. Bobrowska