Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Jak najwięcej osób czytających wspólnie Sienkiewicza

5 maja 2016r. Biblioteka w Wiązownie włączyła się w akcję Ustanawianie Rekordu Polski „Jak najwięcej osób czytających wspólnie Sienkiewicza”. Celem akcji było propagowanie czytelnictwa i twórczości Henryka Sienkiewicza, uaktywnienie dzieci , młodzieży i dorosłych do czynnego brania udziału w akcjach kulturalno-oświatowych. O godzinie 10.00 wspólnie z uczniami klasy czwartej i nauczycielkami Panią Ewą Araźną i Panią Magdaleną Szeremetą rozpoczęliśmy głośne, wspólne czytanie wyznaczonego fragmentu z „Potopu” H. Sienkiewicza. Zgodnie z zasadami regulaminu nagrany został filmik, wykonano wiele zdjęć, uczestnicy akcji złożyli własnoręczny podpis na liście obecności. Całą tę dokumentację prześlemy do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej- organizatora akcji. Mamy nadzieję, że nasz udział przyczyni się do Ustanowienia Rekordu Polski.
Akcję Ustanowienia Rekordu połączyliśmy z lekcją biblioteczną , której celem było przybliżenie uczniom różnych rodzajów książek znajdujących się w bibliotece. Czwartoklasiści zapoznali się z księgozbiorem biblioteki, dowiedzieli się jak zostać jej czytelnikiem. Nie obyło się bez głośnego czytania utworów H. Sienkiewicza „Legenda żeglarska”, „Bajka”.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali jubileuszowe balony z napisem „Czytam Sienkiewicza”.
Wszystkim bardzo dziękujemy i zapraszamy do biblioteki.

Teresa NapertyCzytamy Sienkiewicza

Czytamy Sienkiewicza