Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Wspaniała wiadomość!!!

Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego zatwierdził Regulamin Priorytetu 1 na rok 2016, ustalając jego budżet na 26,5 mln zł. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Bibliotece Narodowej powierzono obowiązki Operatora Priorytetu.

Kwota przeznaczona na daną instytucję uzależniona jest od liczby czytelników w bibliotekach, zachęcamy więc abyście liczniej zapisywali się do naszych placówek.
MK