Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Konkurs – plakat – hasło promujące bibliotekę

Organizatorzy:

Biblioteka Publiczna w Wiązownie wraz z filiami w : Duchnowie i Gliniance.
Patronat Honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Janusz Budny

Cel konkursu:

–> rozbudzenie zainteresowania biblioteką

–> popularyzacja biblioteki w środowisku

–> integracja dzieci i młodzieży z biblioteką

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
W konkursie przewidziane są trzy kategorie wiekowe oceny prac :

szkoła podstawowa:

klasy 1-3
klasy 4-6

gimnazjum:

klasy 1-3

1. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną.
2. Plakat powinien być opatrzony hasłem: krótkim, oryginalnym, czytelnym, łatwym do zapamiętania.
3. Prace powinny być czytelnie podpisane:
imię, nazwisko, wiek i klasa autora pracy – uczestnika konkursu.

Kryteria:

–> samodzielność wykonania

–> zgodność pracy z tematem

–> oryginalność i pomysłowość

–> estetyka wykonanych prac

Prace należy składać w naszych placówkach do 16 maja 2016r.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych). Najlepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stroni internetowej biblioteki i fb.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Wiązownie podczas Pikniku Rodzinnego” WiązLove” 18.06.2016r.
Zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy !!!