Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Ilustracja do przeczytanej książki – konkurs plastyczny

Biblioteka Publiczna w Wiązownie
zaprasza dzieci klas I-VI
do udziału w konkursie plastycznym
„Ilustracja do przeczytanej książki”

Prace przyjmujemy do 14 kwietnia 2015r.
Konkurs zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Regulamin  konkursu:
„Ilustracja do przeczytanej książki”

Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązownie

Celem konkursu :

-rozwijanie i promowanie zdolności plastycznych u dzieci
-inspirowanie do pracy twórczej
-zainteresowanie młodego czytelnika książką
-promocja biblioteki, książki i czytelnictwa
-współpraca biblioteki z wychowawcami klas

Warunki uczestnictwa:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci  szkoły podstawowej w dwóch kategoriach wiekowych:

  I  kategoria  – klasy 1-3

II  kategoria  – klasy 4-6

-każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę
-praca powinna być podpisana : imię, nazwisko, wiek-klasa, tytuł książki  do której została
wykonana  ilustracja, numer telefonu do rodzica lub opiekuna.
-format pracy A3 na kartce z bloku technicznego
-dowolna technika wykonania
-prace plastyczne przesłane na konkurs nie mogą być prezentowane, zgłoszone do innego    konkursu, jak również nie mogą być wykorzystane do innych celów.

Kryteria:

-samodzielność  wykonania
-oryginalność i estetyka
-pomysłowość

 Prace należy dostarczać do biblioteki  w Wiązownie  do dnia 14 kwietnia 2015r.

Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z konkursem, w tym promującymi konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia.

Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni, a wyniki  i nagrodzone prace zamieszczone zostaną na stronie internetowej biblioteki.

Zapraszamy !!!