Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Dotacja celowa z Powiatu Otwockiego

Na podstawie porozumienia o udzieleniu dotacji celowej zawartego między Powiatem Otwockim, a Wójtem Gminy Wiązowna, Biblioteka Publiczna otrzymała kwotę 1000,00 zł na wzbogacenie swojego księgozbioru. Książki zostały już zamówione i po opracowaniu będą dostępne na początku grudnia.