Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Literacka Nagroda Nobla 2009 dla Herthy Müller

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2009 otrzymała niemiecka pisarka Hertha Müller – Werdykt noblowskich jurorów odczytał w Sztokholmie dziennikarzom Peter Englund, sekretarz Szwedzkiej Akademii. Ceremonia rozdania nagród Nobla (z wyjątkiem nagrody pokojowej) odbędzie się 10 grudnia 2009 w Sztokholmie. Tradycyjnie medale i dyplomy wręczy laureatom król Szwecji Karol Gustaw XVI.

Hertha Müller – urodziła się w niemieckiej wsi w wielokulturowym Banacie w Rumunii. Podczas wojny jej ojciec był żołnierzem SS. Jej matka po wojnie została wywieziona wraz z innymi Niemcami banackimi na roboty do Związku Radzieckiego. W dzieciństwie posługiwała się wyłącznie językiem niemieckim, język rumuński poznała dopiero w szkole. W Timisoarze studiowała germanistykę i literaturę rumuńską. W czasie studiów należała do literackiej Aktionsgruppe Banat, gdzie poznała przyszłego męża.

W 1976 roku podjęła pracę jako tłumaczka techniczna w fabryce maszyn, jednak w roku 1979 po odmowie współpracy z Securitate straciła pracę. Zarobkowała, pracując w przedszkolu i udzielając prywatnych lekcji języka niemieckiego. W 1982 udało się jej wydać po wcześniejszym okrojeniu przez cenzurę swoją debiutancką powieść “Niziny”. W 1987 wraz ze swoim ówczesnym mężem Richardem Wagnerem po dwóch latach starań emigruje do Niemiec Zachodnich.

Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie wykłada na Wolnym Uniwersytecie Berlina. W 2009 r. otrzymała literacką nagrodę Nobla.

Książki Herthy Müller przetłumaczone na język polski:

1. Sercątko, przekład Alicja Buras, wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2003,
2. Dziś wolałabym siebie nie spotykać, przekład Katarzyna Leszczyńska, wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2004,
3. Lis już wtedy był myśliwym, przekład Alicja Rosenau, wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2005,
4. Król kłania się i zabija, przekład Katarzyna Leszczyńska, wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2005,
5. Niziny, przekład, Katarzyna Leszczyńska, wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006,
6. Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie, przekład Katarzyna Leszczyńska, wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006,
7. Głód i jedwab, przekład Katarzyna Leszczyńska, wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008.