Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Rejestry i ewidencje

1. Biblioteka Główna i filie prowadzą rejestry nabytków i ubytków. Zbiory biblioteczne ewidencjonowane są w każdej bibliotece w księgach inwentarzowych.

2.W każdej bibliotece znajdują się ogólnodostępne katalogi zbiorów. Informacje o zbiorach wprowadzonych do bazy komputerowej udostępnione są w internecie na stronie www.bibliotekawiazowna.pl

3.Majątek trwały ewidencjonowany jest w księgach inwentarzowych oraz spisach inwentarzowych w miejscu zlokalizowania.