Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Majątek

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna nie posiada budynków i lokali własnych.
Księgozbiór (stan na 31.12.2010r.) – 30.498 vol. o wartości księgowej 181.696,44 zł.
Zgodnie z regulacjami ustawowymi wszelkie usługi związane z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych są bezpłatne – nie przynoszą dochodu. Dochód własny przynoszą usługi reprograficzne, darowizny, kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.