Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Spotkanie bibliotekarzy i władz samorządowych w Gliniance

17 czerwca 2021 r. w bibliotece w Gliniance odbyło się spotkanie władz samorządowych Gminy Wiązowna z przedstawicielami Bibliotek z terenu powiatu otwockiego. Inicjatorami spotkania byli Pan Wójt Janusz Budny i Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna. Miało ono na celu zapoczątkować szerszą współpracę w działaniach społeczno-integracyjnych z wykorzystaniem doświadczeń  bibliotecznych.
Na zaproszenie odpowiedziało większość Dyrektorów Bibliotek. Pani Dyrektor Marzena Kopka uroczyście powitała przybyłych gości i podziękowała za współtworzenie wydarzenia Powiatowego Rajdu Rowerowego “Odjazdowy Czytelnik”. Wyrazami wdzięczności za wspólną promocję czytelnictwa podczas wydarzenia 29 maja br. były wręczane kwiaty, podziękowania i upominki.
Po części oficjalnej uczestnicy rozmawiali m.in. o wydarzeniach, które stoją w realizacji przed  każdą z placówek bibliotecznych. Na zakończenie każdy z reprezentujących swoją instytucję dokonał wpisu do kroniki pamiątkowej. Chętni udali się na ostatni punkt  programu, którym było zwiedzanie zabytkowego kościoła w Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gliniance. Nasi goście usłyszeli bardzo ciekawą historię tutejszej świątyni znaną dotychczas przez słuchaczy jedynie z nagrywanych tu filmów z ojcem Mateuszem. Ks. Proboszcz Piotr Błażejczyk opowiedział historię m.in. dzwonów, budowniczych kościoła i kultu obrazu Matki Bożej Glinieckiej.

Tekst: D.B.