Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka . Dzień ten jest wyjątkową okazją do wspomnienia jego osoby i literackiej twórczości, do czego bardzo zachęcamy.

Niewątpliwie, zamiłowanie do literatury Karol Wojtyła zaczerpnął przyswajając od wczesnej młodości lekturę klasyków polskiego romantyzmu. Intensywnie studiował lekturę: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego oraz neoromantyka Stanisława Wyspiańskiego, a przede wszystkim ulubionego Cypriana Kamila Norwida. Twórczość literacka Jana Pawła II nie jest łatwa ani w oryginale, ani w przekładzie. Wymaga od czytelnika pewnego wysiłku umysłowego i duchowego, jakoby współpracy z samym autorem, a często nawet wejrzenia w głąb siebie. Posiada jednak niezwykłą głębię. Utwory mają bogatą tematykę. Są sposobem bycia obecnym dla drugich w rozmowie o życiu, człowieku i Bogu. Obok poezji, Karol Wojtyła pisał dramaty. Jego  utwory to m.in. “Hiob”, “Jeremiasz”, “Brat naszego Boga”, “Przed sklepem jubilera” oraz “Promieniowanie ojcostwa”. Dramaty w większości są próbą poszukiwania Boga oraz doświadczania Jego obecności w życiu codziennym. Są próbą ukazania człowieka w różnych sytuacjach życiowych, gdy ten doświadcza smutku i cierpienia. Nie sposób zapomnieć także o innych dziełach polskiego Papieża takich jak: “Miłość i odpowiedzialność”, “Osoba i czyn”, “U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II”, “Znak, któremu sprzeciwiać się będą” czy “Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II”. Bez wątpienia, do jednego z najbardziej znanych bestsellerów Jana Pawła II należy “Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei”. W 2003 roku, Jan Paweł II ogłosił “Tryptyk Rzymski”, zaś w 2005 roku ukazała się ostatnia publikacja następcy Świętego Piotra zatytułowana “Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci”. Utwory Wojtyły odkrywają przed nami tajemnice duszy samego poety. Pomagają czytelnikowi w zrozumieniu siebie samego, swojego losu, swojego życiowego powołania, istoty miłości, związków z innymi ludźmi i osobistej relacji człowieka do Boga.

Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II wciąż będą dla nas inspiracją i zachętą do sięgania po książki. W nowej odsłonie godzin funkcjonowania bibliotek zapraszamy do wypożyczania publikacji z naszych księgozbiorów.